Insinööri-lehti

TP: Suomi tarvitsee tutkimus- ja kehitysinvestointeja

Teollisuuden merkittävin ongelma tällä hetkellä ovat talouden hupenevat tuotekehitysinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 tutkimus- ja tuotekehityspanostukset putosivat alle kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta, kun tavoitteena pitäisi olla vähintään neljän prosentin osuus. Tällä hetkellä panostukset 2000-luvun puolivälin tasolla ja suunta on alaspäin. Yksistään teollisuuden pudotus vuonna 2015 oli yli 400 miljoonaa euroa.

Teollisuuden palkansaajat TP:n näkemyksen mukaan Suomessa on selvä tarve julkiselle panostukselle tutkimus- ja kehittämistoimintaan, jotta yrityksillä on mahdollisuus kaupallistaa perustutkimuksesta syntyviä mahdollisuuksia. Kilpailukykysopimuksen myötä yritysten edellytykset tutkimus- ja kehitysinvestointien tekemiseen ovat parantuneet siinä määrin, että myös yksityisen sektorin pitäisi tehdä suunnanmuutos ja ryhtyä lisäämään investointeja tuotekehitykseen.

Tällä hetkellä syömme tulevan kasvun eväitä, eikä näkymä ole myönteinen. Suomi voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ainoastaan panostamalla tutkimus- ja kehitystyöhön. Politiikan ohjenuorana pitää olla teollisuuden ja työllisyyden edistäminen. Keskeisinä tavoitteina on oltava työllisyyden vahvistaminen Suomessa ja Suomen erityisolojen huomioiminen. Tämä edellyttää suomalaisten toimijoiden nykyistä parempaa keskinäistä koordinaatiota.

Suomi tarvitseekin nyt uuden tutkimus- ja kehitysstrategian, jotta pärjäisimme kansainvälisessä kilpailussa ja helpottaisimme yritysten panostamista uusiin tuotteisiin. Strategia pitää laatia ja toteuttaa valtiovallan, politiikan, talouden ja työmarkkinajärjestöjen päättäjien yhteisin ja määrätietoisin toimin. Teollisuuden palkansaajat haastaa vuonna 2017 tehtävässään aloittavan uuden elinkeinoministeri Mika Lintilän johtamaan työtä suomalaisen vientiteollisuuden uuden kasvun eteen.

Telakkateollisuuden, Uudenkaupungin autotehtaan ja biotuotetehtaiden hyvät uutiset ovat kaikki todistusaineistoa siitä, että menestys seuraa panostusta. Rohkeat panostukset tuote- ja kehitystyöhön näkyvät kasvavana tilauskantana ja liiketoiminnan kehittymisenä.

Myönteisten esimerkkien pohjalta uutta strategiaa tutkimus- ja kehitystyön vahvistamiselle on hyvä rakentaa. Uutta kasvua ja työllisyyttä voi syntyä niin vanhoille kuin uusillekin toimialoille. Keskeinen tekijä kuitenkin on se, että vain osaamiseen ja tuotekehitykseen panostamalla voi suomalainen teollisuus nousta uuteen kukoistukseensa.

Teollisuuden Palkansaajien vuosikokous järjestettiin Kirkkonummella 23. marraskuuta. Järjestön puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo, varapuheenjohtajiksi valittiin Heli Puura TEAMista sekä Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.