Insinööri-lehti

TP haluaa innovaatiovetoista kasvua

Teollisuuden palkansaajat TP esittää kasvuohjelmaa Suomen viennin ja teollisuuden tukemiseksi.

Kasvuohjelmassa luetellaan useita toimenpiteitä uusien teknologisten innovaatioiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen, teollisuuden toimintaympäristön vahvistamiseen sekä suomalaisten tietotaitojen jatkuvaan kehittämiseen.

Panostukset kasvuun ovat olleet TP:n mukaan pitkään riittämättömiä. Teknologisten innovaatioiden vauhdittamiseksi TP vaatii tki-rahoituksen lisäämistä vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Kasvuohjelma esittää keinovalikoiman suomalaisten osaamisen päivittämiseksi digiaikaan. Varhaiskasvatusta laajennetaan, oppivelvollisuusikää nostetaan kattamaan toisen asteen koulutus, ja työssäkäyvien koulutustarjontaa vahvistetaan.

Ohjelma julkistettiin tänään TP:n syyskokouksessa. Kokouksessa valittiin kaudelle 2019–2020 hallituksen puheenjohtajaksi Petri Vanhala Paperiliitosta. Hallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta ja Samu Salo Insinööriliitosta.