Insinööri-lehti politiikka

TP esittää elvytystä koronakriisiin

Teollisuuden palkansaajat TP tarjoaa ehdotuksia lähiajan talous-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikan hoitoon sekä työmarkkinajärjestelmän kehittämiseen.

Teollisuuden palkansaajien mukaan Suomessa tarvitaan rohkeaa ja pitkänäköistä elvytyspolitiikkaa, investointeja tukevaa teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaa, työvoiman kysyntää lisäävää ja tuottavuutta parantavaa työvoimapolitiikkaa, sekä reilua ja tasapainoista sopimista työmarkkinoilla.

Koronakriisistä uuteen kasvuun esittää useita konkreettisia toimenpiteitä suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi. Näitä ovat muun muassa tki-menojen osuuden kasvattaminen, energiaveron alentaminen EU:n sallimalle minimitasolle sekä infrainvestointeihin panostaminen.

Työllisyyttä edistävissä toimissa Teollisuuden palkansaajat toivoo hallituksen panostavan aktiivisen työvoimapolitiikan keinoihin. Aktiivisella työvoimapolitiikalla tuetaan työttömiksi jäävien pikaista työllistymistä kriisin väistyessä sekä työvoiman tuottavuutta pitkällä aikavälillä.

Teollisuuden palkansaajat esittää, että Suomelle luodaan teollisuuspoliittinen strategia, jolla taataan teollisuudelle vakaa toimintaympäristö yli vaalikausien.

– Olisi äärimmäisen tärkeää saavuttaa yhteinen näkemys siitä, miten suomalainen teollisuus pärjää globaalissa kilpailussa koronakriisin jälkeen, painottaa TP:n hallituksen puheenjohtaja Petri Vanhala.

TP korostaa sopimisen ja yhteistyön tärkeyttä kautta linjan. Suomalaisen mallin vahvuus on sopimusjärjestelmän tuoma vakaus ja ennakoitavuus sekä mahdollisuus nopeisiin ratkaisuihin.

Kuva: Eugene Sergeev /Mostphotos