Insinööri-lehti

Toukokuun työttömyysaste oli 10,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli toukokuussa 298 000, mikä oli 27 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,8 prosenttia, kun se edellisvuoden toukokuussa oli 11,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 11,3 ja naisten 10,3 prosenttia.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 68,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi vuoden takaisesta 1,4 prosenttiyksikköä 69,7 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,4 prosenttiyksikköä 67,4 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli toukokuussa yhteensä 637 000. Heistä työllisiä oli 263 000 ja työttömiä 120 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 383 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli toukokuussa 31,4 prosenttia, mikä oli lähes viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli toukokuussa 1 361 000 henkeä eli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli toukokuussa 2016 piilotyöttömiä 137 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten.

Toukokuussa 332 100 työtöntä työnhakijaa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun lopussa yhteensä 332 100 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 8 800:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1 700 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa eli yhteensä 41 800. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-toukokuussa keskimäärin 59,7 prosenttia, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 125 000, mikä on 19 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli myös 125 000 eli 1 400 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin toukokuun aikana 48 200 eli 8 800 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli toukokuussa avoinna 92 200 työpaikkaa, mikä on 6 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna toukokuun lopussa 30 900 henkilöä, mikä on 1 500 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 20 000 henkilöä, mikä on 3 400 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 3 000 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 3 400 vähemmän kuin vuosi sitten.