Insinööri-lehti

Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 toukokuussa 296 000, mikä oli hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,7 prosenttia, kun se edellisvuoden toukokuussa oli 10,8 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2014 toukokuussa 2 460 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi julkisella sektorilla vuoden 2013 toukokuuhun verrattuna. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 2014 sama kuin edellisvuoden toukokuussa, 68,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 toukokuussa 296 000, mikä oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli vuoden 2014 toukokuussa 10,7 prosenttia, ja vuotta aiemmin se oli 10,8 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli toukokuussa yhteensä 652 000. Heistä työllisiä oli 285 000 ja työttömiä 128 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 413 000 henkeä. 15–24-vuotiaiden työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 19,6 prosenttia. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli toukokuussa 30,9 prosenttia, mikä oli 4,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 337 000 vuoden 2014 toukokuussa eli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 122 000.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2014 lopussa kaikkiaan 302 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 33 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden toukokuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (19 %), Kainuussa (16 %) ja Keski-Suomessa (15 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 21 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 38 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.