Insinööri-lehti

Terveyden edistäminen parantaa työllisyyttä

Tutkijat pitävät terveysongelmien ennaltaehkäisyä kannattavana yhteiskunnalle, koska työttömyys alenee ja työttömyyseläkkeet vähenevät.

Petri Böckerman ja Terhi Maczulskij Palkansaajien tutkimuslaitoksesta haluavat, että terveydestä huolehtimisen piilevät tuotot huomioidaan vastedes nykyistä paremmin, kun pohditaan panostuksia tai muutoksia terveydenhuoltoon.

Tutkijat totesivat tutkimuksessaan, että terveysongelmien ja heikon työmarkkina-aseman välillä on tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys. Tutkijat selvittivät terveysongelmien yhteyttä pitkän aikavälin työttömyyteen ja todennäköisyyteen päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Tutkimuksessa hyödynnettiin suomalaista terveyskyselyä epäidenttisille ja identtisille kaksosille. Kaksosaineisto on yhdistetty Tilastokeskuksen kattaviin rekisteritietoihin työmarkkina-asemasta.