Insinööri-lehti

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa prosentin vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 toukokuussa prosentin suurempi kuin vuoden 2015 toukokuussa. Tammi-toukokuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi 0,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Kausitasoitettu tuotanto väheni toukokuussa 0,5 prosenttia huhtikuuhun verrattuna. Huhtikuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 2,3 prosenttia.

Päätoimialoista tuotanto kasvoi eniten kaivostoiminnassa, 101 prosenttia. Kasvu tulee suurelta osin turvetuotannosta, jota vauhdittivat toukokuun suotuisat sääolot. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi toukokuussa 5,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vajaan prosentin. Toukokuussa eniten väheni sähkön tuotanto, 8,4 prosenttia

Toukokuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 83,6 prosenttia, joka oli 2,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden uudet tilaukset laskivat toukokuussa 0,1 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 toukokuussa 0,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti yhdeksän kuukautta. Tammi-toukokuun aikana tilaukset laskivat 5,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Yritykset saivat toukokuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän tekstiiliteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Tekstiiliteollisuudessa tilaukset kasvoivat 25,1 prosenttia ja metalliteollisuudessa 3,2 prosenttia vuodentakaisesta. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat edellisestä vuodesta 0,7 prosenttia ja kemianteollisuudessa 14,0 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.