Insinööri-lehti talous

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 1,0 prosenttia

Teollisuuden uusien tilauksien määrä laski tammikuussa. Tuotanto kuitenkin nousi.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 1,0 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 0,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 tammikuussa.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto väheni lähes kaikilla toimialoilla. Tuotanto väheni eniten, 9,1 prosenttia, edellisestä kuukaudesta kaivostoiminnassa ja louhinnassa. Kemianteollisuudessa vähennystä oli 3,9 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 0,6 prosenttia. Sen sijaan metalliteollisuuden tuotanto kasvoi tammikuussa 1,5 prosenttia ja sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 0,3 prosenttia.

Vuodentakaiseen verrattuna tuotanto kasvoi eniten, 4,5 prosenttia, sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollossa ja 3,3 prosenttia sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Elintarviketeollisuuden tuotanto väheni 2,5 prosenttia ja metalliteollisuuden 1,8 prosenttia verrattuna vuotata aiempaan.

Uudet tilaukset laskivat

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 6,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Yritykset saivat tammikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa, jonka tilaukset kasvoivat 17,1 prosenttia vuodentakaisesta. Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat. Paperin, paperi- ja kartonkituotteissa tilaukset laskivat vuodentakaisesta 9,8 prosenttia ja metalliteollisuudessa 10,0 prosenttia.

Kuva: Sergey Breev /Mostphotos