Insinööri-lehti

Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 0,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 1,6 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Tammi-marraskuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 3,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Marraskuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi 0,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Lokakuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 1,8 prosenttia syyskuusta.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa useilla päätoimialoilla. Enimmillään kausitasoitettu tuotanto kasvoi 4,6 prosenttia kaivostoiminnassa. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 1,3 prosenttia. Tuotanto väheni enimmillään 6,7 prosenttia sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli marraskuussa 37,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Laskua selittää suurelta osin edellisen vuoden vastaavan jakson poikkeuksellisen korkea arvo, jonka taustalla oli muun muassa muutama suuri telakkateollisuuden tilaus. Tammi-marraskuun aikana tilaukset laskivat 2,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Yritykset saivat marraskuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla, jossa tilaukset kasvoivat 5,4 prosenttia vuodentakaisesta. Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat vuodentakaisesta 2,3 prosenttia ja metalliteollisuudessa 49,8 prosenttia.