Insinööri-lehti

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 heinäkuussa 6,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 heinäkuussa. Tammi-heinäkuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi 1,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Teollisuustuotanto on kasvanut huhtikuusta alkaen.

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi heinä- ja kesäkuussa 1,3 prosenttia edellisiin kuukausiin verrattuna. Toukokuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,1 prosenttia huhtikuuhun verrattuna.

Päätoimialoista tuotanto kasvoi eniten kaivostoiminnassa, 115,3 prosenttia. Kasvu tulee suurelta osin turvetuotannosta, jota vauhdittivat suotuisat sääolot. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi heinäkuussa 9,9 prosenttia, kemianteollisuuden  4,8 prosenttia ja elintarviketeollisuuden 3,8 prosenttia. Heinäkuussa päätoimialoista tuotanto väheni ainoastaan sähkön tuotannossa, 6,2 prosenttia.

Heinäkuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 73,6 prosenttia, joka oli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden uudet tilaukset laskivat heinäkuussa 4,3 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 heinäkuussa 4,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti yksitoista kuukautta. Tammi-heinäkuun aikana tilaukset laskivat 11,5 prosenttia vuodentakaisesta. Yritykset saivat heinäkuussa uusia tilauksia vuodentakaista vähemmän kaikilla teollisuuden toimialoilla.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.