Insinööri-lehti

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa lähes 12 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 kesäkuussa 11,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-kesäkuussa uudet tilaukset kasvoivat viidenneksen vuoden takaisesta.

Tarkastelluista päätoimialoista kasvu oli voimakkainta metalliteollisuudessa, jonka osalta kesäkuussa kertyneiden tilausten arvo oli 21,2 prosenttia edellisvuotta suurempi. Kemianteollisuuden uudet tilaukset kasvoivat 13,8 prosenttia. Tilaukset sen sijaan vähenivät paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 12,6 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 3,2 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan. On myös huomioitava se, ettei peruuntuneita tilauksia oteta huomioon uusien tilauksien laskennassa.

Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2011, kesäkuu. Tilastokeskus