Työtaistelut vähensivät metsäteollisuuden tuotantoa.
Insinööri-lehti

Teollisuuden tilaukset laskivat jo helmikuussa

Teollisuuden tuotanto kasvoi mutta uusien tilausten määrä laski helmikuussa.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 helmikuussa 4,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-helmikuun aikana tilaukset vähenivät 3,2 prosenttia edellisvuodesta.

Yritykset saivat helmikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän metalliteollisuudessa, jossa tilaukset kasvoivat 1,8 prosenttia vuodentakaisesta. Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat vuodentakaisesta 4,0 prosenttia ja paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa 23,8 prosenttia.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 0,8 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli helmikuussa 0,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuustuotanto kasvoi enimmillään 13 prosenttia kaivostoiminnassa ja louhinnassa sekä 6,3 prosenttia sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Helmikuussa työtaistelutoimet laskivat tuotantoa metsäteollisuudessa 22,1 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Kemianteollisuudessa tuotanto väheni 0,2 prosenttia.

Kuva: Jasmine/Mostphotos