Insinööri-lehti

Teollisuuden tilaukset kasvoivat

Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 16,4 prosenttia vuodentakaisesta. Tilaukset ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti kolme kuukautta.

Yritykset saivat tammikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat edellisvuodesta 22,1 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 20,2 prosenttia. Kemianteollisuudessa tilaukset kasvoivat 11,5 prosenttia vuodentakaisesta ja paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 4,2 prosenttia.

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli tammikuussa kuitenkin samalla tasolla kuin vuoden 2016 tammikuussa. Tänä vuonna tammikuussa oli kaksi työpäivää enemmän kuin viime vuonna.

Alkuperäinen tuotanto kasvoi tammikuussa 4,2 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten tuotanto kasvoi kaivostoiminnassa lähes 28 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi 9,6 prosenttia. Kemianteollisuudessa tuotanto kasvoi tammikuussa 3,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Eniten väheni sähköntuotanto, 7,8 prosenttia. Elintarviketeollisuuden tuotanto väheni tammikuussa 1,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Tammikuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 84,6 prosenttia, joka oli 5,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.