Kartonkirullat odottavat valmiina Stora Enson Oulun-tehtaalla.
Insinööri-lehti talous

Teollisuuden tilaukset kasvoivat lokakuussa 16 prosenttia

Teollisuuden tuotanto ja uudet tilaukset kasvoivat lokakuussa edelliseen kuukauteen ja vuoteen verrattuna.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 lokakuussa 16 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-lokakuun aikana tilaukset kasvoivat 29,1 prosenttia edellisvuodesta.

Tilaukset ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti yhdeksän kuukautta. Yritykset saivat lokakuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Eniten kasvua oli paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa sekä kemianteollisuudessa.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 0,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli lokakuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 lokakuussa.

Tuotanto kasvoi lokakuussa kemianteollisuutta lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Eniten kasvoi kaivostoiminta ja louhinta, 11,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Kemianteollisuudessa tuotantoa oli 3,4 prosenttia vähemmän kuin syyskuussa.

Myös vuodentakaiseen verrattuna tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta kemianteollisuutta, jossa tuotantoa oli 10,3 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 lokakuussa. Tuotanto kasvoi eniten metsäteollisuudessa, 16,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuva: Janne Luotola