Insinööri-lehti

Teollisuuden tilaukset kasvoivat helmikuussa 5,7 prosenttia

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 5,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-helmikuun aikana tilaukset kasvoivat 6,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Yritykset saivat helmikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset kasvoivat edellisvuodesta 7,5 prosenttia ja metalliteollisuudessa 6,3 prosenttia. Kemianteollisuudessa tilaukset kasvoivat 0,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto väheni helmikuussa 1,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli helmikuussa 3,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden helmikuussa.