Insinööri-lehti

Teollisuuden tilaukset ja tuotanto kasvoivat

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 10,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-lokakuun aikana tilaukset kasvoivat 14,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Yritykset saivat lokakuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Eniten tilaukset kasvoivat metalliteollisuudessa 14,7 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 6,9 prosenttia. Kemianteollisuudessa sekä paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset kasvoivat edellisvuodesta molemmissa 3,8 prosenttia.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli lokakuussa 1,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-lokakuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 3,4 prosenttia vuodentakaisesta. Kausitasoitettu tuotanto väheni lokakuussa 0,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Lokakuussa tuotanto kasvoi useilla päätoimialoilla. Eniten tuotanto kasvoi kaivostoiminnassa ja louhinnassa 4,9 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 4,8 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 1,7 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa tuotanto kasvoi 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten tuotanto väheni sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 3,7 prosenttia.

Lokakuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 84,1 prosenttia, joka oli 1,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli lokakuussa käytössä 88,0 prosenttia, joka oli 1,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli lokakuussa 86,1 prosenttia, joka oli 3,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aikaisemmin.