Insinööri-lehti talous

Teollisuuden tilaukset ja tuotanto kasvoivat

Teollisuuden uudet tilaukset ja tuotanto kasvoivat helmikuussa selvästi vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 18,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-helmikuun aikana tilaukset kasvoivat 5,4 prosenttia edellisvuodesta.

Yritykset saivat helmikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Eniten tilaukset kasvoivat paperin, paperi- ja kartonkituotteissa, jossa kasvua oli 22,4 prosenttia.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 3,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli helmikuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Tuotannon kasvu edellistä kuukaudesta oli voimakkainta kaivostoiminnassa ja louhinnassa, jossa kasvua oli 4,8 prosenttia. Kaikilla toimialoilla oli kasvua.

Vuodentakaiseen verrattuna tuotanto kasvoi eniten metsäteollisuudessa, jossa harppausta edelliseen oli 37,6 prosenttia. Kasvu johtuu vuoden 2020 helmikuussa alalla vallinneista työtaistelutoimista, jotka vetivät metsäteollisuuden tuotannon vuosi sitten reilusti miinusmerkkiseksi. Myös useilla muilla päätoimialoilla tuotantoa oli vuodentakaista enemmän.

Kuva: Janne Luotola