Insinööri-lehti talous

Teollisuuden liikevaihto väheni maaliskuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 5,1 prosenttia vuodentakaisesta. Päätoimialoista voimakkaimmin väheni metsäteollisuuden liikevaihto, 16,8 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia helmikuuhun verrattuna.

Liikevaihdon väheneminen oli metsäteollisuuden jälkeen voimakkainta kemianteollisuudessa, jossa liikevaihto oli 14,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kemianteollisuuden sisällä toimialojen liikevaihdot kehittyivät eri tavoin. Koronaepidemian myötä lääketeollisuudessa liikevaihto kasvoi, kun taas öljyn hinnan lasku vaikutti laskevasti koko kemianteollisuuden liikevaihtoon.

Liikevaihto kasvoi kolmella päätoimialalla, eniten elintarviketeollisuudessa, jossa liikevaihto oli 2,8 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa vuotta aiemmin.

Metsäteollisuuden kotimaan liikevaihto väheni 29,4 prosenttia vuodentakaisesta. Kaivostoiminnan ja louhinnan kotimaan liikevaihto väheni 10,5 prosenttia ja kemianteollisuuden kotimaan liikevaihto 7,2 prosenttia. Kotimaan liikevaihto kasvoi helmikuussa eniten metalliteollisuudessa, jossa kasvua oli 5,0 prosenttia, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, jossa kasvua oli 4,7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kansantalouden nousu taittui

Kansantalouden työpäiväkorjattu tuotanto laski maaliskuussa 2,7 prosenttia vuodentakaisesta. Maaliskuun kausitasoitettu tuotanto puolestaan laski 1,7 prosenttia edelliskuukaudesta.

Kausitasoitetun bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvaneen 0,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bkt oli 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaa neljännestä ylemmällä tasolla.

Työllisten määrän ennakoidaan kasvaneen noin 0,6 prosenttia vuodentakaisesta. Tehdyt työtunnit olivat työpäiväkorjattuna noin 0,2 prosenttia vuotta aiempaa neljännestä ylemmällä tasolla.

Kuva: Anna Váczi /Mostphotos