Insinööri-lehti

Teollisuuden liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden syys-marraskuussa 3,8 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin.

Kotimaan myynti kasvoi 3,7 prosenttia ja vientiliikevaihto 3,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Eniten liikevaihto kasvoi kemianteollisuudessa, jossa kasvua oli 5,7 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, joka ylsi 5,6 prosentin kasvuun. Vain elintarviketeollisuudessa liikevaihto väheni edellisvuodesta, 1,2 prosenttia.

Myös kaikkien muiden teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta. Eniten, 21,6 prosenttia, kasvua oli kaivostoiminnassa ja louhinnassa.

Kausitasoitettu tuotanto laski joulukuussa 0,2 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattu tuotanto oli 1,0 prosenttia ylemmällä tasolla kuin vuotta aiemmin.

Työpäiväkorjattuna alkutuotanto nousi kaksitoista ja jalostus neljä prosenttia vuoden 2015 joulukuusta. Palvelut pysyivät edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen kausitasoitetun bruttokansantuotteen ennakoidaan laskeneen 0,5 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bkt oli 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaa neljännestä ylemmällä tasolla.

Työllisten määrän ennakoidaan kasvaneen 0,7 prosenttia vuoden 2015 neljännestä neljänneksestä. Tehdyt työtunnit olivat työpäiväkorjattuna 1,1 prosenttia vuotta aiempaa neljännestä ylemmällä tasolla.