Insinööri-lehti

Teollisuuden liikevaihto kasvoi niukasti tammi-syyskuussa

Teollisuuden liikevaihdon kasvu jäi koko maassa vuoden 2012 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä puoleen prosenttiin ja viennin kasvu vajaaseen prosenttiin vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöstömäärä supistui lähes 2 prosenttia.

Teollisuuden tuotannon määrä väheni vuoden 2012 tammi-syyskuussa 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Teollisuuden tuottajahinnat puolestaan nousivat 1,6 prosenttia.

Suuret yritykset määräsivät kehityksen suunnan maakunnissa

Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2012 tammi-syyskuussa ripeimmin Pohjois-Savossa, runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vienti kasvoi vastaavaan aikaan lähes 14 prosenttia, mutta henkilöstömäärä väheni vajaan prosentin. Pohjois-Savon teollisuusyrityksistä vajaa puolet kasvatti liikevaihtoaan. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat eniten suuret, vähintään 20 henkilöä työllistävät yritykset.

Varsinais-Suomessa teollisuuden liikevaihto ylsi runsaan 5 prosentin ja vienti runsaan 6 prosentin lisäykseen, mutta sielläkin henkilöstömäärä supistui yli 2 prosenttia. Myös Varsinais-Suomessa liikevaihto kasvoi noin puolella maakunnan teollisuusyrityksistä ja suurin vaikutus kasvuun oli yli 20 henkilön yrityksillä.

Heikointa kehitys oli Kymenlaakson maakunnassa, jossa teollisuuden liikevaihto romahti tammi-syyskuussa lähes 10 prosenttia ja vienti runsaat 8 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös tehtyjen henkilötyövuosien määrä supistui Kymenlaakson teollisuusyrityksissä runsaat 6 prosenttia vuoden 2011 tammi-syyskuusta.

Pohjois-Karjalan teollisuudessa sekä liikevaihto että vienti supistuivat vajaat 8 prosenttia. Henkilöstömäärä väheni tammi-syyskuussa noin 3 prosenttia vuotta aiemmasta. Pohjois-Karjalassa liikevaihto supistui runsaalla puolella maakunnan teollisuusyrityksistä. Molemmissa laskusuunnassa olleissa maakunnissa teollisuuden liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat eniten suuret yritykset.