Insinööri-lehti talous

Telakat siivittivät teollisuuden tilaukset kasvuun

Metalliteollisuudessa tilauksia kasvattivat erityisesti telakkateollisuuden uudet tilaukset. Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 32,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu selittyy muutamalla suurella metalliteollisuuden tilauksella. Vuoden 2019 aikana tilaukset kasvoivat 0,7 prosenttia edellisvuodesta.

Yritykset saivat joulukuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän metalliteollisuudessa, jossa tilaukset kasvoivat 52,2 prosenttia vuodentakaisesta. Metalliteollisuudessa tilauksia kasvattivat erityisesti telakkateollisuuden uudet tilaukset. Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat vuodentakaisesta 3,6 prosenttia ja paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 7,4 prosenttia.

Tuotanto kasvoi joulukuussa

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa 0,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli 0,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-joulukuussa 2019 työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 2,0 prosenttia vuodentakaisesta.

Päätoimialoittain tarkasteltuna kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa enimmillään 7,2 prosenttia sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 6,5 prosenttia kaivostoiminnassa ja louhinnassa sekä 4,7 prosenttia sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollossa. Tuotanto laski voimakkaimmillaan 3,1 prosenttia kemianteollisuudessa edellisestä kuukaudesta. Teollisuustuotanto väheni elintarviketeollisuudessa 2,3 prosenttia ja metsäteollisuudessa 1,9 prosenttia.

Kuva: Finmiki/Mostphotos