Dall-e-3-tekoälyn näkemys klassisesta Rodinin ajattelija -veistoksesta robottina
Insinööri-lehti työelämä

Tekoälyn etiikasta opas organisaatioille

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut oppaan tekoälyn etiikasta. Opas on tarkoitettu organisaatioille, jotka aikovat hyödyntää tekoälyä vastuullisesti.

Ohjeet on suunnattu julkishallinnon organisaatioiden työntekijöille, jotka työskentelevät datan, järjestelmäkehityksen, tietohallinnon tai tietosuojan parissa.

Uudet teknologiat, kuten tekoäly, vaativat eettistä harkintaa, koska ne aiheuttavat uudenlaisia riskejä.

Suuri laskentateho ja isot datamassat skaalaavat huonoja vaikutuksia ja pirstovat tekijöiden vastuita. Datalla voidaan myös manipuloida objektiivisina tuntuvia tuloksia. Erityisenä vaarana on, että tekoäly syrjii ihmisiä.

Kuva: Luotu Dall-E 3 -tekoälyllä