Insinööri-lehti

Tekoäly ja robotiikka aiheuttavat työturvallisuusriskejä

Yksipuolinen tehostaminen robotiikan avulla aiheuttaa turvallisuusriskejä, mutta ihmislähtöinen tekoälyn käyttö voi parantaa työturvallisuutta.

Työtahtia säätelevät tekoäly- tai robotiikkaratkaisut lisäävät riskiä kuormittaviin työasentoihin ja onnettomuuksiin. Ne luovat myös kiireen tuntua ja vievät työntekijältä työn hallinnan tunteen. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen referoimasta Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston teettämästä Esener-3-tutkimuksesta.

Tekoälyä ja robotiikkaa käytetään yrityksissä nykyään työn tehostamiseen. Etenkin puettava teknologia, kuten älykellot ja virtuaalilasit, lisäävät riskiä virheasentoihin ja väsyttävät työntekijöitä. Työasennoista saattaa tulla staattisia, mikä lisää tiettyjen kehonosien rasitusta.

Ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olevat robotit lisäävät fyysisiä riskejä ja onnettomuuksien todennäköisyyttä.

Kääntöpuolena tekoälyä voidaan käyttää näiden työturvallisuusriskien tunnistamiseen. Esimerkiksi aikapaine tunnistetaan riskiksi paremmin tekoälyä käyttävissä yrityksissä kuin niissä, joissa ei käytetä tekoälyä. Ergonomiaan liittyvät riskit voidaan havaita myös tekoälyn avulla.

Onnettomuuksien riskiä pystytään vähentämään muun muassa fyysisten riskien vähentämisellä ja työn tauottamisella. Tutkimus suosittaa tekoälyyn pohjautuvien johtamisen järjestelmien ihmislähtöistä kehittämistä ja tiivistä yhteistyötä työntekijöiden, tutkijoiden ja järjestelmäkehittäjien välillä.

Työntekijöiden tulee tutkijoiden mukaan olla tietoisia, millaista tietoa heistä kerätään ja miten tietoa käytetään. Näin työpaikoilla voidaan tehdä eettisesti ennakoivaa työturvallisuus- ja työhyvinvointityötä.

Kuva: Andrey Popov /Mostphotos