Insinööri-lehti

Teknologiateollisuus irtisanoo ja palkkaa uutta väkeä

Teknologiateollisuus on myllännyt työvoimaansa tammi-syyskuun
aikana. Uutta henkilöstöä on rekrytoitu runsaat 21 000, mutta
työntekijöiden kokonaismäärä on supistunut yli 5 000 työntekijällä.

Alan yritysten henkilöstö Suomessa väheni lähes kaksi
prosenttia tammi-syyskuun aikana verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon.
Henkilöstöä oli kaikkiaan 283 000 syyskuun lopussa.

Vaikka yritykset ovat rekrytoineet koko ajan uusia
työntekijöitä, kokonaismäärä on vähentynyt. Eläkkeelle on tänä aikana jäänyt yli 4 000 työntekijää. Osa työntekijöistä on vaihtanut
työpaikkaa tai irtisanottu. Lomautusten piirissä oli syyskuun
lopussa 12 000 työntekijää.

Liikevaihto palautunee ennalleen

Teknologiateollisuuden työnantajaliittoon kuuluvien
yritysten liikevaihto oli tämän vuoden tammi-heinäkuussa kaksi prosenttia
pienempi kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Tavaravienti väheni
kahdeksan prosenttia.

Tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset
Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti kuusi
prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015 mutta hieman
enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä huhti-kesäkuussa. Tilauskannan
arvo oli syyskuun lopussa hieman pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2015 mutta
samalla tasolla kuin kesäkuun lopussa.

– Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella
teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan talvella
suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan, toimitusjohtaja
Jorma Turunen ennakoi Teknologiateollisuuden tiedotteessa.

Kasvua odotetaan erityisesti meriteollisuudesta, joka on saanut
suuria tilauksia alkusyksystä. Meriteollisuus työllistää epäsuorasti lähes 30 000
henkilöä.

Insinööriliitto tukee kasvua

Teknologiateollisuus haluaa alalle kasvua ja odottaa
yrityksiltä investointien lisäämistä. Alan kasvuryhmään kuuluu 187 keskisuurta
kasvuhaluista yritystä. Ne tähtäävät konkreettisin kasvuhankkein melkein 12
miljardin euron uuteen liikevaihtoon vuoteen 2020 mennessä.

– Tervehdimme ilolla kasvuryhmää ja sen mukanaan tuomaa
potentiaalia, sanoo Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo.

Insinööriliitto peräänkuuluttaa teollisuudelta lisää
investointeja sekä panostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

– Insinööriliitto kannustaa yrityksiä satsaamaan uusiin
tuotteisiin ja uusiin aluevaltauksiin, koska osaamista Suomesta löytyy, Salo
sanoo.

– Suomessa pitäisi satsata erityisesti korkean jalostusarvon
tuotteisiin. Tästä Teknologiateollisuus on käsittääkseni samaa mieltä, Salo
sanoo.