Insinööri-lehti

Te-toimistojen henkilöstö kritisoi aktiivimallia

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL vaatii työttömiä kurittavan aktiivimallin muuttamista. Henkilöstö pitää vuoden alussa voimaan tullutta mallia kohtuuttomana osalle työttömistä.

Aktiivimallin toteuttamiseen vaadittavat te-toimistojen toimenpidevelvoitteet ovat henkilöstön mielestä kohtuuttomia, koska resurssit ovat liian vähäiset. Ilman lisärahoitusta ei voida huolehtia siitä, että kaikki työttömät saadaan aktiivitoimien piiriin.

Osa te-toimistojen asiakkaista ei pääse työelämään ilman pitkää kuntoutusta. He ovat te-toimistojen asiakkaita, koska he ovat pudonneet muista tukimuodoista. Heille aktiivimalli ei sovi. Henkilöstö vaatii hallitusta selvittämään, onko aktiivimalli järkevää ilman asiantuntijoiden harkinnanvaraa ulottaa kaikkia työttömiä koskeviksi.

Henkilöstö vaatii hallitusta huomioimaan myös alueelliset erot. Kasvukeskusten ulkopuolella ei ole välttämättä tosiasiallisia mahdollisuuksia päästä aktiivitoimenpiteiden piiriin.

Te-toimistot odottavat hallitukselta velvoitteita myös yrityksille ja työnantajille. Niiden pitäisi tarjota töitä, joita työttömät voivat ottaa vastaan.

Aktiivimallia vastustetaan laajasti. Insinööriliitto on tukenut kansalaisaloitetta, joka ajaa mallin kumoamista.