Insinööri-lehti

Suomi pyrkii kehittämään EU:n sisämarkkinoita

Euroopan unioni muodostaa sisämarkkinat, joiden tarjoamia mahdollisuuksia Suomi ei käytä niin hyvin kuin voisi. Elinkeinoministeri Mika Lintilä haluaa, että sisämarkkinoita kehitetään edelleen.

Euroopan komissio julkisti tänään tiedonannon sisämarkkinoiden tilasta ja kehittämistarpeista. Lintilä pitää linjauksia oikeansuuntaisina.

– Suomi on pieni, viennistä riippuvainen maa. Suomen talouskasvun kannalta on keskeistä, että erityisesti digitaaliset sisämarkkinat kehittyvät edelleen, ministeri linjaa.

Komissio haluaa kehittää digitaalitalouden mahdollisuuksia ja lisätä palveluiden liikkuvuutta. Tämä vaatii myös datan entistä parempaa saatavuutta.

Talouden pitää muuttua entistä vähähiilisemmäksi. Tavoitteen komissio näkee eurooppalaisen energiateknologian menestystekijänä.

Jäsenvaltioiden päämiehet keskustelevat komission julkistuksesta Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa 2019.