Insinööri-lehti

Suomi hyötyi Euroopan investointiohjelmasta

Euroopan strategisten investointien rahasto Esir on tuonut Suomeen lähes kaksi miljardia euroa rahoitusta vuodesta 2015 lähtien. Suomi on hyötynyt Esir-rahoituksesta viidenneksi eniten EU:ssa bkt:hen suhteutettuna.

Ohjelman ja siihen kuuluvan, komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen luotsaaman Euroopan strategisten investointien rahaston Esirin arvioidaan saavan liikkeelle 335 miljardin euron investoinnit EU:ssa. Tämä on enemmän kuin rahaston käynnistämisen yhteydessä vuonna 2015 asetettu alkuperäinen 315 miljardin euron tavoite.

Lisäinvestoinnit auttavat paikkaamaan noin sadalla miljardilla eurolla vuodessa rahoitus- ja talouskriisiä seurannutta vuosittaista 400 miljardiksi euroksi arvioitua investointivajetta. Parantunut rahoituksen saanti auttaa 700 000:ta pientä ja keskisuurta yritystä laajentamaan toimintaansa.

Suomeen myönnetty liki kahden miljardin euron rahoitus on tuottanut lisäinvestointeja arviolta 7,6 miljardin euron arvosta. Esir-rahastoon liittyvillä investoinneilla mitattuna Suomi on EU-maiden vertailussa tällä hetkellä viidennellä sijalla bruttokansantuoteeseen suhteutettuna.

Esir-rahaston menestyksen vuoksi neuvosto ja Euroopan parlamentti sopivat viime vuonna, että rahaston voimassaoloaikaa jatketaan ja sen investointitavoitetta nostetaan 500 miljardiin euroon vuoden 2020 loppuun mennessä.