Insinööri-lehti

Sosiaalisen median käytöstä työssä on julkaistu opas

Sosiaalinen media muuttaa työn tekemisen tapaa ja on yhä useammalle osa virtuaalista työympäristöä. Oikein käytettynä sosiaalinen media edistää työntekijöiden keskinäistä sekä palveluorganisaation ja sen asiakkaiden välistä vuorovaikutusta.

Sosiaalisen median avulla voidaan myös auttaa käyttäjälähtöisten palveluiden tuottamista. Sen luonteeseen kuuluu jakaminen ja yhteisöllisyys.

Sosiaaliseen mediaan liittyy myös uhkia. Kielteiset puolet pitää nähdä myös työsuojelullisena asiana. Sosiaalinen media tekee niin aiheellisesta kuin aiheettomasta kritiikistä entistä julkisempaa ja on siksi psykososiaalinen kuormitustekijä, joka pitää työsuojelussa ottaa huomioon. Työpaikoilla on suositeltavaa olla yhteisesti sovitut periaatteet ja käytännöt siitä, miten esimerkiksi somessa havaittuun tai koettuun epäasialliseen kohteluun puututaan.

Työturvallisuuskeskus TTK on tuottanut digitaalisen julkaisun Sosiaalisen median työkäyttö, työsuojelunäkökulma. Se on tarkoitettu helpottamaan organisaation tai työyhteisön omien sääntöjen laadintaa. Yhteiset linjaukset sosiaalisen median käytöstä voidaan tehdä osana muuta työpaikan yhteistoimintaa.

Sosiaalisen median työkäyttö -oppaassa käsitellään somen käytön eettisiä periaatteita, työsuojeluun liittyviä uhkia, työpaikan eri toimijoiden vastuita ja rooleja sekä otetaan kantaa myös rikolliseen toimintaan. Loppuun on koottu Facebookia koskevia toistuvasti työpaikalla mieltä askarruttavia kysymyksiä ja niihin vastauksia.