Insinööri-lehti

Sairauspäivien omavastuusta toivotaan ennakkopäätöstä

Työtuomioistuin päättää elokuussa, hakeeko se Suomen vuosilomalaista ennakkopäätöstä EU-tuomioistuimelta.

Vuosi sitten voimaan tullut laki langettaa työntekijälle kuuden päivän omavastuun, jos hän sairastuu lomalla. Omavastuun ajalta työntekijältä jää sairauspäiväraha saamatta, eikä lomaa siirretä.

Vuonna 2013 lomalla sairastumisen omavastuu poistettiin. Sen katsottiin olevan ristiriidassa EU:n työaikadirektiivin kanssa. Vuonna 2016 omavastuu kuitenkin palautettiin saman direktiivin perusteella.

– Tämä on lainsäädännöllisesti asia, jossa on menty edestakaisin. Olisi paikallaan pyytää siihen EU-tuomioistuimelta kannanottoa, pohtii työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistolta.

Omavastuusta on tullut ainakin kolme kantelua työtuomioistuimeen. Tuomioistuin päättää kokoontuessaan elokuussa, hakeeko se EU-tuomioistuimelta ennakkopäätöstä siitä, onko omavastuu ristiriidassa EU:n työaikadirektiivin kanssa.

– Kysymys vuosilomalaista on oikeastaan taustalla. Varsinainen kysymys on, ovatko tietyt työehtosopimusten määräykset EU:n työaikadirektiivin ja EU:n perusoikeuskirjan mukaisia, sanoo työtuomioistuinneuvos Ari Wiren työtuomioistuimesta.

SAK on kertonut saaneensa tiedon sadoista ja STTK kymmenistä tapauksista, joissa työnantaja ei ole siirtänyt sairaana olleen lomaa omavastuun ajalta. Akavasta ei tänään saatu vastaavaa tietoa.

Myös Insinööriliitolle on tullut yhteydenottoja asiasta, mutta tapauksia ei ole jouduttu viemään tuomioistuinkäsittelyyn.

Insinööriliitto kehottaa jäseniä ilmoittamaan sairastumisestaan heti työnantajalle, toimittamaan tälle lääkärintodistuksen ja pyytämään vuosiloman siirtoa. Jos sairastettuja lomapäiviä ei ole korvattu ennen seuraavan lomakauden alkua eli huhtikuun loppuun mennessä, kannattaa ottaa yhteyttä liittoon.