Insinööri-lehti

Sähköpostiin vastailu pitää laskea työajaksi

Erillinen laki on tarpeeton ase piilotyötä vastaan, mutta työpaikan ulkopuolella tehtävä työ pitää laskea työajaksi.

Ranskassa tuli vuoden vaihteessa voimaan laki, joka takaa työntekijän oikeuden olla vastaamatta sähköposteihin tai puheluihin työajan jälkeen. Tarkoitus on, että työntekijät voivat oikeasti palautua työpäivästä eivätkä joudu tekemään töitä vapaa-ajallaan. Laki velvoittaa yli 50 hengen yrityksiä.

– Tällaista lakia ei Suomessa varsinaisesti tarvita. Oleellisempaa on saada työajan seuranta kuntoon modernein välinein. Se vapauttaa ihmiset tekemään työnsä ajasta ja paikasta riippumatta, sanoo Insinööriliiton neuvottelujohtaja Petteri Oksa.

Suomen hallituspuolueet eivät Ylen kyselyn mukaan innostu vastaavasta laista. Työnantajapuoli on vaatinut, että asiantuntijatyön työaikoja vapautettaisiin nykyisestä. Vaarana on, että työaikaa ei seurata ja työntekijä joutuu tekemään ilmaisia ylityötunteja.

– Ranskan malli on varmasti syntynyt tarpeesta. Eli on huomattu se, että työstään innostunut asiantuntijakin voi tehdä liikaa töitä ja pahimmassa tapauksessa palaa loppuun. Kyseessä on tosin hyvin ranskalainen ratkaisu, Oksa luonnehtii.

Insinööriliitto vaatii työaikalain korjaamista niin, että myös asiantuntijoiden työaikaa seurataan. Uudessa laissa työajaksi on laskettava kaikki se aika, jona henkilö on työnantajansa käytettävissä. Myös etätyö tulee laskea työajaksi.

Työaikalakia valmistellaan parhaillaan työryhmässä, jonka määräaika on ensi kesänä.