Insinööri-lehti talous

Rokotukset ja palvelujen avaaminen turvaavat työllisyyttä

Akava Worksin työttömyys- ja lomautuskatsaus osoittaa, että työttömyyden vähentyminen on hidastunut ja uhkaa pysähtyä kokonaan.

Joulukuun lopussa oli työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan yhteensä noin 270 000 työtöntä työnhakijaa, joista 43 800 korkeakoulutettua. Yli kolmen kuukauden työttömyysjaksot ovat korkeakoulutetuilla nousussa.

Rokottaminen koronatautia vastaan ja palvelujen avaaminen ovat Akavan mukaan tärkeitä keinoja työllisyyden nostamiseksi sekä tekee ehdotuksia lomautettujen ja työttömien palvelujen kehittämiseksi.

– Työttömyyden pitkittyminen pitäisi saada katkaistua, jotta työttömien kokonaismäärä vähenisi. Korkeakoulutettujen tilanne on hankalampi, sillä heidän joukossaan vähintään kolmen kuukauden mittaiset työttömyysjaksot ovat nousussa, toteaa pääekonomisti Pasi Sorjonen.

– Nopea rokottaminen sallii paluun normaaliin elämään ja juuri se vähentää nopeasti lomautusten ja työttömien määrää, Sorjonen sanoo.

Akava ehdottaa useita toimia kriisistä selviytymiseen. Te-palveluille tarvitaan tehokkaampia vaihtoehtoja, kuten uraohjausta ja koulutusmahdollisuuksia. Työvoimapulasta kärsiville aloille tarvitaan muunto- ja täydennyskoulutusta. Avoimen verkko-opetuksen määrää on lisättävä. Lomautetuille pitää sallia omaehtoinen opiskelu. Korkeakoulujen ja te-palvelujen välistä yhteistyötä tulee lisätä.

Kuva: Gabby Baldrocco /Mostphotos