Insinööri-lehti

Rahoitusmallin uudistus tukee tekniikan koulutusta

Insinööriliitto on esittänyt lausuntonsa asetusehdotuksesta ammattikorkeakoulujen uudeksi rahoitusmalliksi. Liitto on enimmäkseen tyytyväinen ehdotukseen.

Suuri osa rahoituksesta jakautuu koulutuksen perusteella, minkä lisäksi tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä strategiset valinnat ovat mallissa omina osa-alueinaan.

Rahanjakoon vaikuttaa eniten tutkintojen määrä, josta saatava raha on porrastettu valmistumisajan mukaan. Korvaukset tutkinnoista on jaettu kouluttamisen kustannusten mukaan kolmeen alaryhmään. Tekniikan alan tutkinnoista valtaosa sijoittuu 2-ryhmään.

– Olemme tyytyväisiä, että esitetyssä mallissa huomioidaan eri koulutusten kustannuserot. Tekniikan alalla esimerkiksi erilaiset koulutukseen tarvittavat laitteet ja laboratoriot nostavat kouluttamisen kustannuksia, jolloin on perusteltua, että näistä koulutusohjelmista saatu valtion rahoitus vastaa kustannuksia, toteaa Insinööriliiton erityisasiantuntija Katri Manninen.

Mallissa mitataan työllistymisen lisäksi myös sen laatua, eli millaisiin tehtäviin opiskelija työllistyy. Jatkuvan oppimisen toteuttamiselle on esityksessä oma osuutensa. Lisäksi ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista, tki-toiminnasta, opiskelijapalautteesta ja ammatillisesta opettajakoulutuksesta palkittaisiin.

Strategiaperusteinen rahoitus tulisi olemaan mallista kahdeksan prosenttia, ja se jakaantuisi korkeakoulujen oman strategian toteuttamisesta palkitsemiseen sekä hallitusohjelman ja valtioneuvoston tavoitteista lähtevään strategiaosuuteen.

– Erityisen tärkeä on vahvistaa ammattikorkeakoulujen omaa strategiaa ja uudistumista tukeviin toimenpiteisiin perustuvaa strategiarahoitusta. Myös strategiarahoituksen jakautumisen läpinäkyvyyteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, Manninen muistuttaa.

Uuden rahoitusmallin on tarkoitus astua voimaan vuoden 2021 alussa. Insinööriliitto toivoo nyt työrauhaa ammattikorkeakouluille, koska kahden viime hallituskauden aikaiset leikkaukset ovat vaikeuttaneet niiden toimintaa.