Insinööri-lehti politiikka

Puolet elvytysrahoista menee vihreään siirtymään

EU:n elpymisrahoitusta käytetään Suomessa päästöjen vähennykseen ja t&k-panoksiin.

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa investointeja päästöjä vähentäviin ratkaisuihin, nopeuttaa kestävää talouskasvua ja luo pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. Puolet rahoituksesta edistää vihreää siirtymää ja noin neljännes digitalisaatiota. Julkiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostukset lisääntyvät ohjelman ansiosta noin 700 miljoonalla eurolla.

Ohjelmalla uudistetaan työllisyyden, jatkuvan oppimisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tuottavuutta ja palveluiden saavutettavuutta kohentaa noin 540 miljoonan euron rahoitus digitalisaatioon.

Kestävän kasvun ministerityöryhmä tavoittelee julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta niin, että investointeja vauhditetaan vipuvaikutuksella. Ohjelman on tarkoitus vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä saada suomalaisille yrityksille uusia markkinoita ja pääsy alan kansainväliseen kärkeen.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tänään Suomen alustavaa elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, joka linjaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen käyttöä Suomessa. Lopullinen ohjelma julkaistaan huhtikuussa.

Kokonaisuus on alustavasti noin 2,1 miljardia euroa nykyhinnoin vuosina 2021–2023. Lopullinen EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen määrä Suomelle selviää kesällä 2022. Siihen vaikuttaa talouden kehitys vuosina 2021 ja 2022.

Kuva: Nikkimeel/Mostphotos