Insinööri-lehti

Parlamentti kiirehtii palkansaajille tärkeitä uudistuksia

Euroopan parlamentti valmistelee ennen toukokuun eurovaaleja useita suomalaisiin palkansaajiin vaikuttavia työ- ja sosiaalipolitiikan hankkeita.

FinUnions nostaa joukosta esiin entistä parempia työoloja ajava työolodirektiivin uudistuksen, perhevapaiden uudistuksen ja uuden Euroopan työviranomaisen perustamisen.

Nämä uudistukset ovat tällä hetkellä viimeisessä ja ratkaisevassa neuvotteluvaiheessa parlamentin, komission ja jäsenmaiden kesken.

Sopu tulee kussakin saada aikaiseksi viimeistään tulevan helmikuun ensimmäisellä viikolla, jotta hankkeet ehtivät lopullisesti hyväksytyiksi vielä nykyisen parlamentin aikana.

Myös maasta toiseen liikkuvia työntekijöitä koskeva sosiaaliturvan koordinaation uudistus on edennyt viimeiseen neuvotteluvaiheeseen.

Kesken ovat väärinkäytösten ilmoittajien suojelemiseksi luotava direktiivi ja suositus sosiaaliturvan laajentamisesta koskemaan kaikenlaisia työntekijöitä. Jos lakihankkeet jäävät kesken, niiden työstämistä on periaatteessa mahdollista jatkaa seuraavalla vaalikaudella.

EU-parlamentin viimeinen täysistunto on huhtikuun loppupuolella ennen pääsiäistä. Tämän jälkeen alkaa vaalitauko, ja uusi parlamentti järjestäytyy kesä- ja heinäkuun aikana. Uuden parlamentin työ alkaa virallisesti heinäkuun ensimmäisenä päivänä.