Insinööri-lehti

Palkansaajien ostovoima kasvaa ensi vuonna

Työtä tekevien perheiden käytettävissä olevat tulot kasvavat ensi vuonna veronkevennysten avulla. Samalla työttömien tulot hupenevat.

Palkansaajien tutkimuslaitos PT tutki ostovoiman muutosta esimerkkiperheiden avulla. Palkansaajaperheet edustivat sukupuolensa sekä ammatti- ja koulutusnimikkeidensä mukaisia mediaanituloisia.

Hyvätuloisen pariskunnan kuukausipalkat ovat tänä vuonna 7 006 ja 5 689 euroa. Perheen käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet tänä vuonna ja kasvavat selvästi ensi vuonna sekä veronkevennysten että sosiaalivakuutusmaksujen muutosten ansiosta. Esimerkkiperheistä sen ostovoima paranee eniten ensi vuonna.

Toimihenkilöperheen jäsenet saavat palkkaa 3 829 ja 3 180 euroa. Perheen ostovoima paranee tänä vuonna esimerkkiperheistä eniten mutta alenee ensi vuonna julkisen sektorin palkkojen pienentyessä. Perheen reaalituloja heikentävät myös asuntolainan korkojen verovähennysoikeuden pieneneminen sekä omistusasumisen ja liikenteen kallistuminen.

Työntekijäperheen palkat ovat 2 453 ja 2 323 euroa. Tulot kasvavat veronkevennysten ansiosta, mutta vuokrien kallistuminen vie osan nimellistulon kasvusta.

Työmarkkinatuella elävän työttömän ostovoimassa ei tapahdu suuria muutoksia tänä eikä ensi vuonna. Asumistuki kompensoi vuokran kasvua.

Jos 3 002 euroa kuukaudessa ansainnut on jäänyt ansiosidonnaiselle päivärahalle, hänen käytettävissä olevat nimellistulonsa pienenevät tänä vuonna ja hänen ostovoimansa heikkenee eniten. Vuonna 2017 hänen nimellistulonsa eivät muutu, mutta vuokrien kasvun vuoksi hänen reaalitulonsa pienenee eniten kaikista perheistä.

Ostovoiman muutos on tänä vuonna eri ryhmillä -2,0 ja 1,6 prosentin välillä. Ensi vuonna muutos on -1,5 ja 0,8 prosentin välillä. Laskelmissa on huomioitu muutokset verotuksessa, sotumaksuissa, sosiaaliturvassa, asuntolainojen hoitokuluissa ja kotitalouskohtaisissa inflaatiovauhdeissa.