Insinööri-lehti talous

Palkansaajien ansiot nousivat 2,2 prosenttia

Nimellisansiot nousivat 2,2 prosenttia, mutta reaalitulot kasvoivat alle prosentin.

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan keskimäärin 2,2 prosenttia viime vuoden neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 0,8 prosenttia edellisen vuoden neljänteen neljännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2017 loka-joulukuusta vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 2,3 prosenttia, valtiolla 2,3 prosenttia ja kuntasektorilla 1,7 prosenttia.

Vuoden 2018 keskimääräinen ansiotason nousu edellisestä vuodesta oli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 1,8 prosenttia, ja reaaliansiot nousivat 0,7 prosenttia.

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa pysyvää ansiomuutosta. Siinä ei huomioida tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä.