Insinööri-lehti

Palkansaajakeskusjärjestöt vaativat uutta kunnianhimoista ilmastosopimusta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava ovat erittäin huolestuneita siitä, että kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ei ole esitetty uusia päästövähennystavoitteita. Huolestuttavaa on myös, että uuden kattavan sopimuksen laatimista koskevat neuvottelut eivät ole merkittävästi edenneet.

Samaan aikaan tutkijat ovat todenneet, että hiilidioksidipäästöt kasvavat ennakoituakin voimakkaammin ja tavoite rajoittaa ilmaston lämpeneminen enintään kahteen asteeseen karkaa entistä kauemmas.

– Sopimukseen täytyy päästä mahdollisimman nopeasti. Mitä pidemmälle uuden sopimuksen laatimista lykätään, sitä voimakkaammin päästöjään edelleen lisäävät maat heikentävät uuden sopimuksen tehokkuutta. Dohassa on vielä aikaa ja mahdollisuus nostaa tavoitetasoa, nopeuttaa aikataulua ja tehdä konkreettisia ehdotuksia uuden sopimuksen muodosta, Akavan elinkeinopoliittinen asiantuntija Vesa Vuorenkoski toteaa.

Ilmastonmuutos aiheuttaa väistämättä laajoja muutoksia tuotantorakenteisiin ja globaaliin työnjakoon. Myös ilmastoneuvotteluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota palkansaajien työympäristön ja työehtojen parantamiseen: on varmistettava oikeus ihmisarvoiseen työhön.

EU johtajana ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Suomalaisille palkansaajille on tärkeää, että Suomi ja Euroopan unioni ajavat aktiivista politiikkaa, joka hillitsee ilmastomuutosta ja auttaa ihmisiä sopeutumaan siihen. On saatava mahdollisimman moni maa mukaan Kioton sopimuksen toiseen velvoitekauteen vuoteen 2020 asti ja varmistettava että sen päästötavoitteet ovat tiukat.

Palkansaajajärjestöt korostavat, että suomalaisella osaamisella voi olla merkittävä asema kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. On erittäin tärkeää kehittää eurooppalaista kotimarkkinaa energiatehokkaille tuotteille ja palveluille, sekä vähähiilisille energiantuotantomuodoille.

Ilmastotavoitteet saavutetaan varmimmin, kun hyödynnetään uusien innovaatioiden ja teknologioiden suomia mahdollisuuksia. Euroopassa on myös sijoitettava entistä enemmän resursseja innovaatiotoimintaan, joka tukee ilmastonmuutoksen hillitsemistä.