Insinööri-lehti

Outotec vähentää yli sata ihmistä Suomessa

Mineraalien ja metallienjalostusteknologian yhtiö Outotecin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö vähentää yhteensä 150 työpaikkaa Suomessa. Näistä 105 on vakinaisten työsuhteiden irtisanomisia ja loput muunlaisia järjestelyjä, kuten määräaikaisten sopimusten päättymisiä, eläkejärjestelyjä ja irtisanoutumisia.

Yt-neuvottelujen alkaessa marraskuussa yhtiö arvioi henkilöstön vähennystarpeeksi enintään 160 vakinaista työpaikkaa.

Yhtiön mukaan työpaikkoja vähennetään alentuneen työkuorman ja uudelleenjärjestelyjen vuoksi lähes kaikista Suomen toimipaikoista, eniten Espoosta ja Lappeenrannasta. Vähennykset toteutetaan pääosin tammikuun loppuun mennessä. Outotec tukee irtisanottavia rahallisesti sekä tarjoaa valmennusta uudelleen työllistymiseen ja yrittäjyyteen.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että tuotantokapasiteettia sopeutetaan tämän vuoden aikana myös lomautuksin Turulan ja Lappeenrannan tuotantoyksiköissä. Muiden yksiköiden mahdolliset lomautukset riippuvat markkinatilanteen ja Outotecin tilauskertymän kehittymisestä.
Henkilöstövähennysten ja lomautusten lisäksi yhtiö vähentää ulkoisen työvoiman käyttöä Suomessa noin 120 henkilötyövuodella.

Toimenpiteet ovat osa Outotecin viime vuoden marraskuussa käynnistämää 70 miljoonan euron vuosisäästöihin tähtäävää maailmanlaajuista kustannusrakenneohjelmaa.