Biokoksaamoa suunnitellaan Tornion terästehtaiden yhteyteen.
Insinööri-lehti talous

Outokumpu suunnittelee bioinvestointia Tornioon

Metalliyhtiö aikoo rakentaa biokoksaamo- ja biometaanilaitoksen, mikä vähentäisi ilmastopäästöjä ja lisää Suomen energiaomavaraisuutta.

Outokumpu suunnittelee investointia Torniossa sijaitsevien terästehtaidensa yhteyteen rakennettavalle biokoksaamo- ja biometaanilaitokselle. Biokoksihanke on edennyt investointitukihakemukseen, jonka suuruus on 25 miljoonaa euroa.

Tarkoitus on valmistaa metsäteollisuuden jätteistä biokoksia, joka korvaa ulkomailta tuotavan koksin. Sitä käytetään pelkistimenä Outokummun ferrokromin tuotannossa. Biokoksin tuotannon sivutuotteena syntyy biometaania.

Jos hanke toteutuu, se lisää Suomen energiaomavaraisuutta. Hiilidioksidipäästöjen vähentämispotentiaali on yli 200 000 tonnia vuodessa. Yhtiö pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjään 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2016 tasosta.

Yhtiö tekee investointipäätöksen ensi vuonna, jos investointitukihakemus hyväksytään. Ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä.

Kuva: Outokumpu