OP tuotti eniten arvonlisää.
Insinööri-lehti talous

OP, Neste ja Nordea Suomen tuottavimmat yritykset

Kymmenen suurinta yritystä tuottaa 5,7 prosenttia bkt:sta mutta työllistää vain neljä prosenttia yritysten työllisyydestä.

Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi tänään raportin suuryritysten vaikutuksesta bruttokansantuotteeseen. Sillä perusteella mitattuna tärkein yritys oli pankkiryhmittymä OP, joka tuotti arvonlisää lähes 1,7 miljardia euroa. Neste tuotti 1,54 miljardia euroa ja Nordea Finland 1,51 miljardia euroa.

Kolmikon jälkeen eniten ja yli miljardi euroa tuottivat UPM, Kesko ja Metsä Group. Kymmenen suurimman yrityksen joukkoon kuuluivat myös Elisa, Stora Enso, Bayer ja ABB.

Etla on tehnyt vastaavan tutkimuksen myös vuosina 2008 ja 2013. Kärkiyritysten nimet ovat jonkin verran vaihtuneet. Näkyvin muutos on kärkisijaa vuonna 2008 pitäneen Nokian tippuminen listalta kokonaan.

Kärkiyrityksillä on iso vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen. Vuonna 2019 ne synnyttivät 5,7 prosenttia Suomen bkt:sta.

Työllistäjinä suurimpien yritysten merkitys on pienentynyt. Vuonna 2019 arvonlisältään kymmenen suurinta yritystä työllisti vajaa neljä prosenttia kaikkien yritysten työllisyydestä, kun vastaava osuus vuonna 2008 ylsi noin viiteen prosenttiin.

Arvonlisän kasvusta huolimatta kärkiyritysten henkilöstömäärä Suomessa on vähentynyt. Vuodesta 2008 vuoteen 2019 henkilöstömäärät ovat laskeneet noin 20 prosentilla. Supistukset ajoittuvat pääosin vuosien 2008 ja 2015 välille, minkä jälkeen yritysten yhteenlaskettu työllisyys on Suomessa hieman noussut.

Vuoden 2019 kymmenen suurinta yritystä työllisti lähes 63 000 henkeä Suomessa, kun taas vuonna 2008 ne työllistivät 79 000 henkeä. Henkilöstöään olivat kasvattaneet selvästi Bayer ja Elisa.

Kuva: Elena Noeva /Mostphotos