Insinööri-lehti

Ohjelmistoala kutsuu naisia

Teknologiateollisuus ry ja Ohjelmistoyrittäjät ry järjestivät tänään naistenpäivänä tietoiskun naisten osuudesta aloilla ja aloittivat kolmeviikkoisen Diginaiset-kampanjan.

Ohjelmistokehityksen parissa työskentelevistä vain joka kymmenes on nainen. Yleisesti ohjelmistoalalla ja teknologiateollisuudessa naisia on 20 prosenttia. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa naisia olisi heistä puolet.

– Täsmällistä aikatavoitetta on vaikea ottaa. Alalle voi tulla nopeastikin naisia paluumuuttajina muilta aloilta, mutta koulutuksen kautta kehitys tapahtuu hitaasti. Kannustamme tällä hetkellä 11–13-vuotiaita tyttöjä, jotka ovat työelämässä vasta seitsemän vuoden kuluttua, sanoo Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Ohjelmistoalalla on jo nyt avoinna noin 5 000 työpaikkaa, joten alalle hakeutuvilla naisilla riittää valikoitavaa.

Diginaiset-kampanja romuttaa ennakkoluulot, että ala ei sopisi naisille.

– Teknologia ja hoiva on nähty ennen toistensa ääripäinä, ja naisten tehtävän on ajateltu liittyvän hoivaan. Nyt kun keinoäly yleistyy, havaitaan, että tekoäly helpottaa hoivaamista, sanoo Tiedon julkisen sektorin ja terveydenhoidon toimialajohtaja Leena Viljo.

Yksi keinoista, joilla naisia voidaan houkutella alalle, ovat roolimallit ja innostavat esimerkkitapaukset.

– Eräässä firmassa kuluttajaelektroniikkateollisuudessa haettiin ylivoimaista kilpailukykyä siitä, että käyttöönottovaiheessa testausta tekivät vain naisista koostuneet tiimit. Tätä firma ei halunnut edes mainostaa, koska tämä oli heidän salainen aseensa, paljastaa enkelisijoittaja Pia Erkinheimo.

Tasainen sukupuolijakauma on tärkeä myös perhevapaiden uudistamisen kannalta.

– Perhevapaat ovat suuri työelämä- ja työmarkkinakysymys. Niin kauan kuin meillä on eriytyneitä ammatteja, me emme pysty ratkaisemaan tätä perhe- ja työelämän yhteensovittamiskysymystä, koska tosiasiassa taustalla ovat palkkaerot alojen kesken, sanoo kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk).