Insinööri-lehti

Nokialta irtisanottujen tukitoimiin 20 miljoonaa

Suomi sai Euroopan globalisaatiorahastolta (EGR) rahoitusta Nokialta ja Nokian alihankkijoilta irtisanottujen työntekijöiden tukitoimiin Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Tehdyn päätöksen arvo on 19,6 miljoonaa euroa, josta globalisaatiorahaston osuus on puolet ja Suomen valtion puolet.

– Päätös on pitkäaikaisen työn tulos ja tervetullut uutinen erityisesti salolaisille, espoolaisille, oululaisille ja tamperelaisille. Rahat on tarkoitettu nimenomaan Nokian päätösten myötä työttömäksi jääneiden työllistymisen ja uudelleen kouluttautumisen tukemiseen, ministeri Lauri Ihalainen kertoo.

– Ratkaisu osoittaa, että EU:n yhteinen globalisaatiorahasto toimii myös Suomen hyödyksi ja auttaa rakennemuutoksen myötä vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Siksi olen iloinen, että globalisaatiorahaston toimintaa jatketaan tulevinakin vuosina. Sille on tarve nopeasti muuttuvassa maailmassa, työntekijöiden uudelleenkoulutuksessa ja sijoittumisen tukemisessa, Ihalainen toteaa.

Komission päätös koskee Suomen toista Nokiaa ja Nokian alihankkijoita koskevaa EGR-tukihakemusta, jossa kohteena oli 4 500 irtisanottua henkilöä pääasiassa Salossa, Espoossa, Oulussa ja Tampereella. Suomen on käytettävä EGR-rahoitus irtisanottujen aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 1.2.2015 mennessä. Tukihakemukseen sisältyy työllistymistä tukevia toimia kaikkiaan noin 3 700 irtisanotulle.

Suomi sai myös viime vuoden helmikuussa myönteisen päätöksen edellisestä Nokian irtisanomisia koskevasta EGR-tukihakemuksesta, jonka kohderyhmänä oli 1 000 Nokian Salon tehtailta irtisanottua henkilöä. Tämä rahoitushakemus oli suuruudeltaan yhteensä 10,7 miljoonaa euroa.

Euroopan globalisaatiorahasto voi myöntää tukea suurissa rakennemuutostilanteissa. Se tukee maailmankaupan rakenteellisten muutosten sekä maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin seurauksena työnsä menettäneitä ihmisiä uudelleenkoulutuksessa ja -sijoittumisessa sekä työllistymisessä. Rahastosta myönnetään tukea aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, jotka kohdistetaan työttömäksi jääville työntekijöille. Näitä toimia ovat mm. erilaiset valmentavat toimenpiteet, koulutustoimenpiteet, liikkuvuuden edistäminen, palkkatuki, ja yrittäjyyden edistämistoimet.