Insinööri-lehti talous

Neste valitsi Rotterdamin Porvoon sijaan

Öljy-yhtiö valitsi uusiutuvien tuotteiden jalostamon paikaksi Hollannin Rotterdamin.

Neste on nyt saanut päätökseen perusteellisen selvitysvaiheen kahdesta mahdollisesta sijainnista, Porvoosta ja Rotterdamista Alankomaissa. Nesteellä on jalostamot molemmissa paikoissa.

– Perusteellisten tutkimusten ja laskelmien perusteella investoinnin kokonaiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät Rotterdamissa. Päätöksemme perustuu tulevaisuuden kilpailukykymme varmistamiseen ja uusiutuvien tuotteiden kasvustrategiamme toteuttamiseen, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

Sijoituspaikan valinnan kriteerejä ovat nykyiset markkinat ja markkinoiden kasvua tukeva sääntelykehys, raaka-aineiden hankintamahdollisuudet, investointi- ja käyttökustannukset, infrastruktuuri, vähähiiliset hyödykeratkaisut sekä paikalliset synergiat ja kannustimet.

Kustannuseroon vaikuttavat päätekijät ovat logistiikkakustannukset, paikkakohtaiset rakennuskustannukset ja vähähiilisen vedyn saatavuus. Lisäksi Porvoon jalostamoalue on monimutkaisempi, mikä johtaa korkeampaan toteutusriskiin ja pidempään rakennusaikatauluun.

Rotterdam puolestaan ​​hyötyy uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvien polymeerien ja kemikaalien uusien markkinoiden läheisyydestä sekä läheisyydestä raaka-ainelähteisiin.

Yhtiö tekee lopullisen investointipäätöksen tämän vuoden loppupuolella tai ensi vuoden alussa.

Yhtiö investoi myös Porvoon toimipisteeseen. Viime syksynä Neste päätti lakkauttaa öljyjalostamonsa Naantalissa ja vähentää henkilöstä myös Porvoosta.

Kuva: Neste