Insinööri-lehti

Miesten ja naisten palkkaero Suomessa ylittää EU-keskiarvon

Eurostatin tiedot vuodelta 2016 osoittavat, että sukupuolten palkkaero on Suomessa 17,4 prosenttia. EU:n keskiarvo on 16,2 prosenttia.

Sukupuolten palkkaero tarkoittaa miesten ja naisten välistä keskimääräistä tuntipalkkaeroa.

Sukupuolten kokonaistuloja vertailtaessa ero Suomessa on vuoden 2014 Eurostat-tilastojen perusteella 24,1 prosenttia. EU:n tasolla kokonaistulojen keskimääräinen ero on 39,6 prosenttia.

Sukupuolten kokonaistulojen välinen ero tarkoittaa naisten ja miesten välistä keskimääräistä vuosituloeroa. Siinä näkyvät naisten alhaisemmat tuntipalkat, vähäisempi tuntityömäärä palkkatyössä ja alhaisempi työllisyysaste.

Sukupuolten palkkaeroon on EU-tasolla useita syitä: Johto- ja esimiestehtävissä on usein miehiä. Naiset huolehtivat miehiä enemmän palkattomista tehtävistä, kuten kotitöistä. Naiset viettävät miehiä useammin pitkiä aikoja poissa työmarkkinoilta, mikä vaikuttaa tuleviin ansioihin. Naiset ovat yliedustettuina useissa ammateissa. Myös palkkasyrjintä, joka on laitonta,
selittää osan eroista.