Insinööri-lehti

Microsoft pidensi isien palkallista vapaata

Ohjelmistoyhtiö Microsoft laajentaa perhevapaitaan. Insinööriliiton asiamies Minna Anttonen pitää muutosta hyvänä.

Microsoft tarjoaa työntekijöilleen laajennetun perhevapaan sekä uuden edun, läheisen hoitovapaan. Työntekijöille maksetaan isyysvapaalla täyttää palkkaa nykyisen kuuden päivän sijaan kuudelta viikolta. Etuus koskee myös adoptiolasten vanhempia, sekä isiä että äitejä.

Neljän viikon läheisen hoitovapaa mahdollistaa neljän viikon palkallisen vapaan, kun sairas läheinen vaatii hoitoa. Hoitovapaa koskee laajasti perheen eri jäseniä, kuten työntekijän omia vanhempia, lapsia, lapsenlapsia, avio- tai avopuolisoa ja tämän lapsia sekä appi- ja kasvattivanhempia silloin, kun heidän sairautensa esimerkiksi vaatii sairaalahoitoa tai aiheuttaa tilapäistä kyvyttömyyttä normaaliin toimintaan.

Anttonen pitää etuja poikkeuksellisina. Hän muistaa kuulleensa parhaimmillaan kahden tai kolmen viikon palkallisista isyysvapaista. Tietoalan työehtosopimus vaatii vähintään kuuden päivän palkallista isyysvapaata.

– Tämä on hieno asia ja edistää varmasti perhevapaiden tasapuolisempaa jakamista perheessä, Anttonen uskoo.

It-alalla työskentelevät isät pitävät Anttosen mukaan enemmän hoitovapaata ja jäävät kotiin hoitamaan sairasta lasta useammin kuin muilla aloilla.

– Tähän ehkä vaikuttaa se, että it-töitä voi usein tehdä etänä.

Uudistunut isyysvapaa ja uusi läheisen hoitovapaa tulevat voimaan Suomessa välittömästi ja muissa Microsoftin toimintamaissa viimeistään tammikuun aikana.