Metsä Woodin havainnekuva Äänekosken Kerto LVL -tehtaasta
Insinööri-lehti talous

Metsä rakentaa kertopuutehtaan Äänekoskelle

Puutuoteyhtiö Metsä Wood on sopinut rakennusyhtiö SRV:n kanssa kertopuutehtaan toteuttamisesta Äänekoskelle.

Metsä Wood päätti uuden kertopuutehtaan rakentamisesta kesäkuussa, ja valmistelevat työt tehdasalueella ovat edenneet suunnitellusti. Hankkeen rakennusvaihe vaatii noin tuhat henkilötyövuotta.

Valmistuessaan tehdas työllistää suoraan noin 150 henkilöä ja 200 henkilöä suorassa arvoketjussaan. Tehtaan on arvioitu käynnistyvän vuoden 2026 toisella vuosipuoliskolla. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 160 000 kuutiota kertopuuta, mikä kasvattaa yhtiön Kerto LVL -kapasiteettia noin 50 prosenttia.

Kertopuu on rakenteellinen viilupuu, joka soveltuu kantaviin rakenteisiin. Se on paksumpaa kuin vaneri mutta kummassakin on ristikkäin, joskin eri järjestyksessä, laminoituja viiluja.

SRV toimii hankkeessa päätoteuttajana, ja se toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Kuva: Metsä Wood