Raumalle Metsä Group suunnittelee mäntysahaa.
Kemiin Metsä Group suunnittelee sellutehtaan kehittämistä ja uutta biotuotetehdasta.
Insinööri-lehti talous

Metsä Group suunnittelee 2 miljardin investointeja

Metsä Group aloittaa hankesuunnittelun uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin ja uuden mäntysahan rakentamiseksi Raumalle.

Toteutuessaan suunniteltujen investointien arvo olisi kokonaisuudessaan noin kaksi miljardia euroa vuosina 2019–2023. Lukuun sisältyy myös Ruotsissa sijaitsevan Husumin sellutehtaan uudistaminen.

Yhtiö arvioi, että Kemin ja Rauman investoinnit synnyttävät noin 0,6 miljardin euron positiiviset tulovaikutukset, 0,7 miljardin euron viennin lisäys sekä noin 2 000 henkilötyövuoden positiivinen työllisyysvaikutus laitosten suorissa arvoketjuissa. Kemin ja Rauman uusien laitosten rakennusvaiheiden työllisyysvaikutus olisi noin 11 500 henkilötyövuotta.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on saanut toukokuussa 2018 käynnistyneen Kemin sellutehtaan jatkokehitykseen liittyvän esiselvityksen valmiiksi. Esiselvityksen pohjalta yhtiö valmistelee uuden biotuotetehtaan rakentamista Kemiin.

Kemin biotuotetehdas työllistäisi suoraan noin 250 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan yhteensä noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet Kemissä.

Metsä Fibre aloittaa hankesuunnittelun myös mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelleen. Se työllistäisi suoraan noin sata henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Varsinainen investointipäätös sahan mahdollisesta rakentamisesta arvioidaan tehtävän alkuvuonna 2020.

Kuvat: Metsä Group