Insinööri-lehti talous

Metsä Fibre rakentaa sahan Raumalle

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on päättänyt sahan rakentamisesta Raumalle. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt alkavat tänä keväänä. Tuotannon on määrä käynnistyä sahalla vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana. Koronavirusepidemian eteneminen saattaa vaikuttaa aikatauluihin.

Uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Yksikköön on tulossa edistyksellistä teknologiaa. Esimerkiksi sahaprosessissa hyödynnetään konenäköä ja tekoälyä. Työ painottuu työpisteiden sijaan valvomoihin.

Uusi saha työllistää Suomessa suoraan noin satahenkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Uusi sahatavaratuotanto myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Samalla Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu jatkuu, ja päätösvalmius noin 1,5 miljardin euron tehtaasta tehtäneen syksyllä 2020.

Kuva: Metsä Fibre