Insinööri-lehti

Luottamustunti parantaa työpaikan henkeä

Työntekijät ja työnantajat kärsivät keskinäisen luottamuksen puutteesta. Uusi työpaikoille tarkoitettu työkalu parantaa ilmapiiriä.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Työturvallisuuskeskus ovat käynnistäneet Luottamustunti-kampanjan, joka tarjoaa työpaikoille mahdollisuuden kehittää luottamusta työtiimien sisällä.

Luottamustunti on ohjattu tunnin mittainen ryhmäkeskustelu, jonka aikana työtiimi voi käsitellä verkkotyökalun avulla käytäntöjä luottamuksen lisäämiseksi.

Tunnin lopuksi tiimin jäsenet kirjaavat työkirjaan keskustelun pohjalta luottamuslupaukset, joiden avulla yhteisiä tavoitteita toteutetaan.

Verkkotyökalu on suunnattu etenkin luottamushenkilöille tai esimiehille, jotka voivat ottaa käyttöönsä sen työpaikalla. Keskustelun vetäjälle on tehty omat ohjeet. Materiaali sopii etenkin pk-yrityksiin, joissa resursseja on vähän ja joissa asioita on käsiteltävä tehokkaasti.

Työmarkkinajärjestöt ovat olleet Luottamustunnin kehittämisessä mukana.