Insinööri-lehti

Liitot käsittelevät keskusjärjestöhanketta kevätkokouksissaan

Liitot ottavat kantaa uuteen keskusjärjestöön kesäkuun alkuun mennessä. Palkansaajaliitot käsittelevät keskusjärjestöhanketta kevätkokouksissaan.

JHL:n ja Uusi keskusjärjestö -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa, että hankkeen etenemisen varmistamiseksi on tärkeää, että kukin liitto ottaa selkeän kannan uuteen palkansaajakeskusjärjestöön viimeistään 1. kesäkuuta.

– Tuolloin tiedämme, kuinka moni on valmis liittymään uuteen keskusjärjestöön. Perusteet järjestön synnyttämiseksi eivät ole poistuneet mihinkään. Työnteon muodot ja tavat muuttuvat vääjäämättömästi nyt ja lähitulevaisuudessa. Myös palkansaajien on kyettävä reagoimaan muutokseen.

Eloranta muistuttaa, että valmisteluja uuden keskusjärjestön perustamiseksi on tehty asiantuntevasti ja erittäin nopeasti.

Järjestön edunvalvonnan ja järjestötoiminnan tavoitteet, strategia, aiesopimus sekä hallintomalli ja säännöt valmistuivat maaliskuun lopussa ja ne lähetetään liitojen käsiteltäviksi.

Ohjausryhmän määrittelikin maanantaina kokouksessaan, että palkansaajaliittojen tulisi ottaa kantaa muun muassa valmisteltuun materiaaliin ja kommentoimaan sitä kesäkuun alkuun mennessä.

Liitot kokoontuvat arvioimaan tilannetta ja hankkeen etenemistä 1. kesäkuuta.